Enligt den europeiska statistiktjänsten ökade hushållens sparkvot under årets första tre månader till 21,5 procent, det näst högsta värdet i tidsserien som inleddes 1999 (efter en topp på 25,0 procent under andra kvartalet 2020), vilket kan jämföras med 16,8 procent på årsbasis och 19,5 procent under föregående kvartal.

Eurostat tillskriver denna ökning minskningen av hushållens konsumtion (-1,2 procent), medan hushållens disponibla bruttoinkomst ökade (1,4 procent), jämfört med de tre sista månaderna 2020.

Samtidigt ökade investeringsgraden för hushållen i euroområdet till 9,2 procent under första kvartalet 2021, det högsta värdet sedan 2011, jämfört med 8,8 procent under samma period och 9,1 procent under föregående period.

Kedjeökningen i hushållens investeringskvot beror på ökningen av fasta bruttoinvesteringar med 2,0 procent, och den disponibla bruttoinkomsten ökar också, men i långsammare takt (1,4 procent).

När det gäller företagen ökade vinstmarginalen mellan januari och mars till 41,2 procent (38,3 procent under samma kvartal och 40,8 procent under föregående kvartal).

Företagsinvesteringsgraden var 23,9 procent i euroområdet, vilket är en minskning från 25,1 procent under första kvartalet 2020, men över de 23,4 procent som registrerades mellan oktober och december.