Bad på stranden förbjöds från och med måndag sent på eftermiddagen efter att man upptäckte att en rörledning hade brutits, men i dag garanterade den portugisiska miljöbyrån (APA) att "mikrobiologiska analyser av badvattnet vid Praia dos Pescadores visar att det inte finns någon risk för användarnas hälsa".

Med resultaten "har situationen återgått till det normala i dag, den 20 juli".

Samma källa uppgav att brottet inträffade i en "vattenledning" i staden Albufeira och att "vattnet leddes till stranden och nådde havet genom strandpiren vid Pescadores, vilket drog med sig många sediment som uppstått genom den erosion som skett i det område som berördes av brottet".

"Situationen identifierades och löstes snabbt och som en försiktighetsåtgärd hissade Sjöfartsverket den röda flaggan på stranden tills analysresultaten av proverna visade att vattenkvaliteten var förenlig med badpraxis", säger APA i ett uttalande .