I ett uttalande säger ministeriet för inrikesförvaltning (MAI) att dessa 122 nya grupper kommer att inrättas i 95 kommuner och att det i de flesta fall är de andra grupperna som inrättas i samma brandkår.

Enligt MAI kommer 11 att vara de första lagen, 110 kommer att vara de andra lagen och en brandmannaorganisation kommer att vara värd för den tredje EIP:n.

Dessa grupper, som inrättades 2001, består av fem medlemmar vardera, som ständigt finns på brandstationerna för att hantera alla nödsituationer som registreras i kommunen.

I och med inrättandet av de 122 nya EIP:erna har det totala antalet redan registrerade team ökat till 528, vilket motsvarar en mer än tredubbling sedan 2016, då det fanns 169 team.

Det finns för närvarande 359 permanenta insatsgrupper i drift med sammanlagt 1 807 medarbetare.

MAI framhåller att EIP:erna utgörs av "professionella brandmän och kännetecknas av sin höga specialisering, med färdigheter i olika valörer för att kunna agera i olika scenarier".

Ceremonin för undertecknande av protokollen för bildandet av 122 EIP kommer att hållas i Mação, i distriktet Santarém, och leds av statssekreteraren för inre förvaltning, Patricia Gaspar.