CP har meddelat att "på grund av strejker på CP - Comboios de Portugal och IP - Infrastructures of Portugal, som utlysts av olika fackliga organisationer, kan det förekomma störningar i tågtrafiken, i alla tjänster, på nationell nivå, mellan den 28 juli och den 15 september".

IP:s anställda har inlett en partiell strejk på daglig basis mellan kl. 10.00 och 12.00 och mellan kl. 17.00 och 19.00 fram till den 8 augusti, från och med vilket strejken för övertidsarbete planeras att avslutas den 15 september.

Strejkerna har utlysts av sammanslutningen av mellanchefer för järnvägsexploatering (ASCEF), det nationella fackförbundet för transport, kommunikation och offentliga arbeten (FENTECOP), det nationella oberoende fackförbundet för järnvägsarbetare (SINFB), det nationella demokratiska fackförbundet för järnvägar (SINDEFER), det oberoende fackförbundet för järnvägs-, infrastruktur- och relaterade arbetare (SINFA), det oberoende fackförbundet för järnvägsoperatörer och relaterade operatörer (SIOFA) och fackförbundet för järnvägstransporter (STF).

De fackliga strukturerna träffade den 26 juli företrädare för företaget och regeringen, men tack vare att det inte blev något positivt resultat fortsätter strejkerna enligt António Salvado, SINFA:s ledare.

Enligt fackföreningsledaren kommer strejken att påverka trafiken med fjärr- och regionaltåg.

Den 1 augusti inleds också en övertidsstrejk för anställda vid CP, IP och närstående företag (IP Telecom, IP Património och IP Engenharia), som har beslutats av SNTSF (National Union of Railway Sector Workers), för att klaga på löneökningar.

I meddelandet till kunderna uppger CP att alla som redan har köpt biljetter för resor med Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional- och Regionaltrafiken kommer att ha rätt till återbetalning av det totala beloppet för den köpta biljetten, eller till att få den förnyad utan kostnad.

Detta kan göras upp till 10 dagar efter strejkens slut, på biljettkontor eller på cp.pt, om återbetalning sker, genom att fylla i onlineformuläret, skicka in originalskanning av biljetten och ange namn, postadress, IBAN och NIF.