Enligt SNIRH minskade den lagrade volymen i alla övervakade avrinningsområden, jämfört med föregående månad.

Avrinningsområdena Barlavento (24,4 procent), Mira (46,4 procent) och Lima (48 procent) hade den lägsta vattentillgången i slutet av juli.

Enligt uppgifter från SNIRH hade avrinningsområdena Mondego (82,7 procent), Guadiana (78,1 procent), Douro (76,3 procent), Tagus (75 procent) samt Cávado och Oeste (båda 73 procent) de högsta lagringsnivåerna i slutet av juli.

I den information som gjorts tillgänglig anges också att lagren i juli 2021 per avrinningsområde var högre än genomsnittet för lagren i juli under de senaste 20 åren (1990/91 till 2019/20), med undantag för avrinningsområdena Lima, Mira och Ribeiras do Algarve.

Varje avrinningsområde kan motsvara mer än en reservoar.