"Vaccinationen vid UCSP Gouveia avbröts genom samordningen av vaccinarbetsgruppen för att kontrollera att gällande regler och förfaranden följs. Detta beslut har sin grund i ett påstått fel i kylkedjan", sade arbetsgruppen under ledning av Gouveia e Melo.

Arbetsgruppen betonade att man inte "förväntar sig att denna incident kommer att påverka användarnas hälsa", med hänsyn till "egenskaperna hos vaccinerna mot Covid-19".

Trots detta påpekande sade arbetsgruppen att de som vaccinerats mellan den 2 och 4 september "kommer att kontaktas av hälsomyndigheterna under de kommande dagarna för att övervaka vaccinernas effektivitet".

De tillade att Infarmed, den nationella myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter, övervakar situationen.

"Vid misstanke om biverkningar måste detta meddelas via RAM-portalen (https://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram)", sa arbetsgruppen.

När detta pressmeddelande går i tryck har planerade möten för denna vaccinationscentral flyttats till andra centra i närheten och "en utredning av fakta kommer att begäras av den allmänna inspektionen för hälsovårdande verksamhet".