I den femte delrapporten om bränder på landsbygden som ICNF publicerade i år för perioden 1 januari-31 augusti anges att de vanligaste orsakerna till bränder under 2021 hittills är oaktsam användning av eld (51 %) och mordbrand (21 %).

Enligt rapporten är de mest relevanta orsakerna när det gäller oaktsam användning av eld bränning av timmerrester (22 %), bränning av högar med jordbruksrester (11 %) och bränder för betesdrift för boskap (15 %).

ICNF rapporterar också att återantändning utgör 5 % av de totala fastställda orsakerna, i ett lägre värde jämfört med genomsnittet för de föregående tio åren, som är 16 %.

I dokumentet påpekas att man hittills har kunnat tillskriva en orsak till 69 % av de bränder som undersökts i år.

I den senaste ICNF-rapporten anges att mellan den 1 januari och den 31 augusti 2021 resulterade totalt 6 672 landsbygdsbränder i 25 961 hektar bränd yta.

"Om man jämför siffrorna för år 2021 med historiken för de föregående tio åren kan man konstatera att det var 47 procent färre landsbygdsbränder och 68 procent mindre bränd yta jämfört med årsgenomsnittet för perioden", står det i dokumentet, där man betonar att 2021 fram till den 31 augusti uppvisar "det lägsta värdet i antalet bränder och det näst lägsta värdet för bränd yta, sedan 2011".

Enligt rapporten hade fram till den 31 augusti 30 "större bränder" brutit ut, med en total bränd yta som var lika med eller större än 100 hektar, vilket resulterade i 14 660 hektar bränd yta, cirka 56 procent av den totala ytan.

Branden som startade den 16 augusti i kommunen Castro Marim, distriktet Faro, upptog den mest brända arealen, totalt 6 679 hektar.

ICNF anger också att de distrikt som har flest bränder i år är Porto (1 106), Braga (612) och Lissabon (551), medan det mest drabbade distriktet när det gäller den brända arealen är Faro, med 9 186 hektar, cirka 35 % av den totala brända arealen hittills, följt av Vila Real med 3 785 hektar (15 % av den totala arealen) och Braga med 2 069 hektar (8 % av den totala arealen).

På en lista som leds av Santa Maria da Feira, Montalegre och Paredes, ligger de kommuner som har det största antalet bränder nästan alla norr om Tejo och kännetecknas av hög befolkningstäthet, förekomst av stora tätorter eller traditionell användning av eld i agroforestry management, dessa tjugo kommuner representerar 27 % av det totala antalet händelser och 17 % av den totala brända arealen.

I samma dokument betonas att den brända arealen i de 20 mest drabbade kommunerna utgör 66 % av den totala arealen, där Montalegre kommun utmärker sig, med det högsta antalet förekomster år 2021, med kommunerna Tavira, Vila Real de Santo António och Castro Marim, med den högsta förekomsten år 2021.

ICNF understryker också att augusti var den månad med flest landsbygdsbränder, med totalt 1 714 bränder, vilket motsvarar 26 % av det totala antalet som registrerats i år. brändes i år, med 10 235 hektar, vilket motsvarar 39 % av det totala antalet.