"I augusti 2021 registrerades 3,9 miljoner passagerare på nationella flygplatser och 16,1 tusen ton gods och post (+76,3 % respektive +55,3 % jämfört med augusti 2020)", står det i INE:s snabbstatistik över flygtransporter.

Jämfört med augusti 2019 minskade passagerarrörelsen med 39,9 %, medan frakt- och poströrelsen minskade med 5,2 %.

Mellan januari och augusti 2021 minskade antalet passagerare som hanterades på nationella flygplatser med 9,2 % på årsbasis (-67,1 % under samma period 2020; +7,1 % under samma period 2019 ). Jämfört med samma period 2019 var minskningen 70,1 %.