I ett uttalande som skickats till byrån Lusa uppger Proença-a-Nova-kammaren att den begränsade kommunala kommissionen för civilskydd "noga följer utvecklingen av denna situation och stöd ges till hemmet för att bekämpa det aktuella utbrottet".

Enligt kommunen är för närvarande 46 brukare och sju anställda smittade av det nya coronaviruset.

"Tre av brukarna är inlagda på sjukhus, medan resten är stabila. Det finns också ett dödsfall att registrera, av en brukare som också hade andra hälsokomplikationer", står det i meddelandet.

Enligt informationen övervakas alla användare av ett medicinskt team som gör regelbundna besök på anläggningarna, och snabba tester utförs på de anställda var 48:e timme.

Förutom utbrottet i hemmet finns det också tre smittade personer i samhället och 20 personer under övervakning.

Sedan pandemins början, i mars 2020, har kommunen Proença-a-Nova registrerat 413 personer som smittats av Covid-19, för totalt 403 tillfrisknade och 10 döda, till vilka 56 nu läggs till.