Portugal har förbättrat sig till 25:e plats i år och ligger därmed klart över Spanien, som ligger på 34:e plats.

Brand Finance fastställer den relativa styrkan hos nationella varumärken med hjälp av ett poängkort av mätvärden som utvärderar varumärkesinvesteringar, varumärkeskapital och varumärkesprestanda. Metodiken för varumärkesstyrka inkluderar resultaten från Global Soft Power Index - världens mest omfattande forskningsstudie om uppfattningar om nationella varumärken, där man har undersökt åsikter från över 75 000 personer i mer än 100 länder.

Enligt rapporten "klättrade Portugal fem platser i rankingen av varumärkesstyrka från 30:e plats 2020 till 25:e plats i år med ett Brand Strength Index (BSI) på 70,6 av 100, en förbättring med +3,7 poäng jämfört med förra årets 66,9. Samtidigt föll Spanien nio placeringar ner från 25:e plats 2020 till 34:e plats i år, eftersom dess BSI-poäng sjönk med -4,2 poäng från 70,5 till 66,2.

"Trots pandemin lockade Portugal till sig starka nivåer av utländska direktinvesteringar. Efter lanseringen av Startup Portugal 2016 har den portugisiska regeringens ambition varit att göra landet till en attraktiv destination för nya teknikföretag. Den strävar efter att främja ett ekosystem för att uppmuntra och finansiellt stödja entreprenörskap och fortsatte att göra det under hela pandemin och skapade en hjälpfond specifikt för startup-ekosystemet.

"I linje med förbättringen av varumärkesstyrkan har även det finansiella värdet av Portugals nationsvarumärke ökat. Efter en ökning med 16 procent till 230 miljarder US-dollar - 15 miljarder US-dollar högre än värderingen före COIVD - har Portugal kommit in bland de 40 mest värdefulla nationsvarumärkena och hoppat fyra platser från 43:e plats 2020 till 39:e plats i år".

David Haigh, styrelseordförande och VD för Brand Finance, säger: "Eftersom turismbaserade ekonomier drabbades särskilt hårt, visade COVID-19-pandemin på behovet av att diversifiera de nationella ekonomierna. Regeringens stöd till Portugals spirande startupscen är ett verkligt tecken på dess åtagande att göra just detta, och eftersom pandemin också påskyndade världens digitala övergång har det visat sig vara ett klokt beslut även ur den synvinkeln."