Enligt EU:s statistikbyrå är den årliga inflationstakten i euroområdet 3,4 %, jämfört med -0,3 % på årsbasis och 3,0 % i augusti.

I EU steg den årliga inflationstakten till 3,6 % från 0,3 % samma månad 2020 och till 3,2 % i augusti.

Bland medlemsstaterna observerades de lägsta inflationstakterna i Malta (0,7 %), Portugal (1,3 %) och Grekland (1,9 %) och de högsta i Estland, Litauen (6,4 % vardera) och Polen (5,6 %).

Jämfört med augusti sjönk den årliga inflationstakten i Belgien, förblev stabil i Portugal och ökade i de övriga 25 medlemsstaterna.

I juli informerade Europeiska centralbanken (ECB) att dess nya strategi innebär att den överväger ett symmetriskt inflationsmål på 2 % på medellång sikt, ett mer flexibelt mål som tillåter tillfälliga och måttliga avvikelser.

Det inflationsmål som ECB hittills har satt upp har varit en inflation nära, men något under 2 %.