I ett uttalande uppger den nationella sjöfartsmyndigheten (AMN) att besättningen hittades fyra sjömil (cirka sju kilometer) från São Julião-stranden.

"Vid ankomsten till segelbåten konstaterade element från livräddningsstationen att de två besättningsmännen var i gott fysiskt skick, efter att ha fortsatt att bogsera segelbåten till marinan i Cascais, av säkerhetsskäl för navigeringen", säger AMN.

AMN tar tillfället i akt att i samarbete med institutet för bevarande av natur och skog (ICNF) rekommendera "alla sjömän att, om man ser dessa däggdjur, stänga av motorn så att propellern inte roterar och ratten inte kan röra sig. På så sätt kan man hindra dessa däggdjur från att interagera med fartygens rörliga strukturer".

Larmet om händelsen kom kl. 04.13.