"Vi var tvungna att debattera ett pilotprojekt som finns i Toronto, i samarbete med Canadian Labour Congress, och som riktar sig till papperslösa byggnadsarbetare och där det finns 500 lediga platser för att legalisera papperslösas situation", sade Berta Nunes.

"Vi bestämde oss för att utbyta information och samarbeta mer så att detta pilotprojekt blir en framgång och att det sedan kan utvidgas till andra provinser, i hopp om att detta kommer att lösa situationen för papperslösa arbetare, som inte längre är det problem som det var, men som fortsätter att vara", sade Berta Nunes.

Ett nytt pilotprogram som riktar sig till papperslösa byggnadsarbetare trädde i kraft den 30 juli 2021 och upphör den 2 januari 2023, när 500 ansökningar om permanent uppehållstillstånd har kommit in till invandringsministeriet.

"Det här programmet påverkades något av pandemin, men hittills är endast 129 platser fyllda. Det är ett program som inte bara riktar sig till den portugisiska gemenskapen utan även till andra gemenskaper", tillade hon.

Enligt Berta Nunes har den kanadensiska regeringen "insett att det fanns vissa hinder för legaliseringen av dessa arbetstagare, nämligen kraven i fråga om språket, inkomstbevis och sättet att resa in i landet".

Ottawa justerade pilotprogrammet för att göra det framgångsrikt och med fler arbetstagare "löste man definitivt deras papperslösa situation".

"Detta är ett pilotprogram som är inriktat på civilbyggnadssektorn. Det är viktigt för portugiserna, eftersom anläggningsarbeten är ett av de områden där portugiserna arbetar mest när de börjar sin invandring", betonade hon.

Uppgifter från den kanadensiska folkräkningen 2016 visar att det fanns 483 610 portugiser och portugisiska ättlingar i Kanada, det vill säga 1,4 procent av befolkningen i landet.

Majoriteten fanns i Ontario (69 procent), Quebec (14 procent) och British Columbia (8 procent).