"Det som verkligen oroar mig är förseningen av den tredje vaccineringen. Jag anser att den portugisiska regeringen visade tecken på inkompetens och ineffektivitet, och det var den viktigaste punkten", sade Paulo Rangel till journalister.

Enligt honom är det viktigt "att personer över 65 år och de mest utsatta personerna är förberedda om det skulle uppstå problem med en ny våg, vilket inte förväntas i Portugal".

För Paulo Rangel är det "obegripligt att ett land som var så framgångsrikt när det gäller vaccinering, med viceamiral Gouveia e Melo i spetsen för processen, nu, från det ögonblick då det överlämnades till hälsoministeriet, visar så stora svårigheter att genomföra det i praktiken".

När det gäller pandemins utveckling i Portugal ansåg Rui Rios motståndare i kampen om ordförandeskapet för PSD att "vi måste övervaka siffrorna vecka för vecka" och "vidta lämpliga åtgärder".

"Det är en fråga som måste följas upp utan att skapa oro", betonade han.