Vattenmängden är begränsad i världen, 97 % är saltvatten, 3 % är icke-saltvatten och endast en liten del av det är drickbart. Det är därför mycket viktigt att vi inte rubbar vattnets kretslopp, men det har vi gjort. Det finns nu biljoner och biljoner liter av vilande vatten som normalt fanns i atmosfären. Detta har minskat filtreringen av föroreningar, minskat mängden i lövverket och orsakat enorma bränder runt om i världen. Planeten har också hållits kallare på ytan och under marken. Planeten är en levande varelse och smälter snabbt de arktiska cirklarna för att återställa situationen. Ingen verkar inse orsakerna till varför denna enorma förändring har skett runt om i världen.

I min bok "Saving the Planet with Water", på Amazon Kindle, skriven för två år sedan, förklaras varför allt detta har hänt. Det är en tankeväckande läsning, till exempel om produktionen av vin, öl och läskedrycker stoppades, skulle detta bidra mycket till att rädda planeten.

Så läs fakta och siffror som ger svaren på dagens vattenproblem och klimatförändringar.

Yives Gowb, författare,

Via e-post