"Tester [med covid-19] är nu obligatoriska för alla som reser in på nationellt territorium, oavsett varifrån de kommer och oavsett vilken nationalitet passageraren har", sade premiärministern.

António Costa underströk att "alla flygbolag är skyldiga att vid incheckningen endast låta personer som bevisligen har testats korrekt gå ombord på flygningar till Portugal och att de inte kan transportera någon som inte har testats korrekt till Portugal".

"Vi konstaterar att flygbolagen tyvärr inte har uppfyllt sin skyldighet och därför har vi ändrat den administrativa ramen och kommer att tillämpa böter på 20 000 euro för varje passagerare som stiger av på portugisiskt territorium utan att ha testats ordentligt".

Enligt António Costa kommer regeringen dessutom att "öka de ytterligare sanktioner som kan leda till att dessa företags flyglicenser för nationellt territorium dras in".

"Jag vill lämna ett mycket tydligt budskap till flygbolagen: vi anser att det är djupt oansvarigt att transportera personer som inte är testade och att på nationellt territorium ta av personer som inte är testade", betonade han och angav att regeringen har för avsikt att hålla gränserna öppna.

Portugals fastland kommer att hamna i katastroftillstånd den 1 december på grund av pandemin covid-19. Se alla nya regler som kommer att gälla här.