I ett uttalande sade institutionen att den godkände, "i enlighet med Europeiska unionens regler om statligt stöd, en portugisisk system till ett värde av 48 miljoner euro för att stödja inköp av utsläppsfria bussar - el- eller vätgasdrivna - samt infrastruktur för kollektivtrafik med anknytning till laddning och tankning, för den offentliga passagerartrafiken på väg i Lissabons och Portos storstadsområden".

Åtgärden kommer att finansieras genom "Återhämtnings- och Motståndskraftsmekanismen", den centrala delen av återhämtningsfonden efter krisen Covid-19, tillägger Bryssel, och konstaterar att direkta bidrag inte är återbetalningsbara.

Enligt den information som Lissabon lämnat till Bryssel, kommer mottagarna att väljas ut genom ett öppet och transparent anbudsförfarande.

"Kommissionen har bedömt åtgärden enligt EU:s regler om statligt stöd och [...] anser att den kommer att främja införandet av utsläppsfria kollektiva passagerarbussar och på så sätt bidra till att minska koldioxid och föroreningar, i enlighet med EU:s klimat- och miljömål och de mål som fastställts i den europeiska miljöpakten", säger ledningen.

Enligt institutionen är detta statliga stöd fortfarande "begränsat till det minimum som krävs, eftersom det kommer att beviljas genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande och med nödvändiga skyddsåtgärder på plats".

"Kommissionen har dragit slutsatsen att systemets positiva effekter på EU:s miljö- och klimatmål uppväger eventuella snedvridningar av konkurrens och handel som stödet kan orsaka", tillägger den.