Parlamentet har godkänt ett lagförslag som rekommenderar reglering och övervakning av simbassänger, både på hotell och i privata fastigheter, i syfte att minska antalet olyckor och dödsfall i portugisiska simbassänger.

Enligt en rapport som släpptes i år av det nationella observatoriet för drunkning var offren främst män i alla åldrar. Dessutom var sju av offren utländska - två av offren var britter, två var brasilianare, följt av en ukrainare och en kapverdier. Fem av dem dog i privata pooler, alla andra i floder, på stränder osv.

För ett år sedan uppmärksammade DECO de politiska beslutsfattarna på den bristande lagstiftningen i denna fråga och på behovet av en rättslig ram, eftersom det endast fanns särskild lagstiftning och särskilda krav för sportpooler och pooler i nöjeslokaler i vattenparker.

När det gäller simbassänger i turistanläggningar är hänvisningen till tekniska standarder nästan omärklig i den lagstiftning som reglerar installation och drift av bassänger. I det aktuella lagförslaget föreskrivs dessutom endast skyldigheter när det gäller assistans och övervakning. DECO framhöll dock att lagförslaget som "skulle fastställa inspektioner för denna typ av vattenområden och böter vid bristande efterlevnad av reglerna aldrig offentliggjordes".

Deco Algarve tillade att den nuvarande förordningen inte gäller för pooler för lokala boenden och för privata pooler som ligger i bostadsrätter.

"Genom att erkänna dessa rättsliga luckor har enheter som det portugisiska kvalitetsinstitutet, ett generaldirektorat för hälsa eller en portugisisk sammanslutning av simbassänger redan utfärdat flera rekommendationer för byggandet av simbassänger och deras säkra drift. Dessa processer är dock ännu inte obligatoriska", säger DECO.

Även om detta förslag från parlamentet endast är en rekommendation, uppfyller det DECO:s önskemål när det gäller skyddet av konsumenternas hälsa och säkerhet, och "är ännu en seger för föreningen som uppmuntrar parlamentet att fortsätta att utveckla sitt arbete när det gäller konsumentskydd", avslutade DECO.

Om du är osäker eller om du behöver DECO:s stöd kan du ta kontakt genom att skicka ett e-postmeddelande till deco@deco.pt eller via deras WhatsApp-nummer (+351) 966 449 110.