Möjligheten att vaccinera barn i åldrarna 10 och 11 år har funnits sedan slutet av måndagen i portalen för onlineplanering, där du kan begära ett vaccinationsschema för den plats och det datum som passar dig bäst.

Enligt en gemensam kommuniké från regeringen, den nationella hälsovårdstjänsten, delade tjänster vid hälsoministeriet och generaldirektoratet för hälsa, började man på Online Scheduling Portal också tillåta "begäran om schemaläggning av boosterdosen mot Covid-19 för medborgare som är 50 år och äldre och som har vaccinerats med en dos Janssen-vaccin".

Beslutet att vaccinera åldersgruppen fem till tolv år fortsätter att splittra medicinska och vetenskapliga åsikter, även i Portugal.

De flesta länder har valt att inte vaccinera barn före tolv års ålder, men i takt med att antalet infektioner ökar och särskilt efter att Omicron-varianten har upptäckts utökar ett antal stater sina planer på vaccination för denna åldersgrupp.

I Portugal meddelade generaldirektoratet för hälsa beslutet om vaccinering den 7:e, efter att ha hört den tekniska vaccinationskommissionen och övervägt de logistiska frågorna med samordningscentret till stöd för hälsoministeriet, nämligen tillgången på vaccin från Pfizer i den pediatriska versionen.

I måndags anlände cirka 300 000 doser pediatriska vacciner mot Covid-19-sjukdomen till Portugal.