Enligt de slutliga uppgifter som offentliggjorts av OMIE (Operator of the Iberian Electricity Market) är onsdagens högsta pris 1,3 % högre än tisdagens pris och 1,1 % högre än det tidigare högsta priset som registrerades den 7 oktober (288,53 euro/MWh).

Efter denna höjning kommer elen att vara 168 % dyrare i dag än för bara en vecka sedan (då den handlades till 108,73 euro/MWh den 8 december) och nästan fem gånger dyrare än det pris som fastställdes den andra onsdagen i december förra året (49,34 euro/MWh).

Dessutom kommer elpriset för första gången att överstiga 290 euro/MWh.

Gränsen på 200 euro/MWh nåddes under nästan 70 % av oktoberdagarna, 45 % av novemberdagarna och 13 av de första 15 dagarna i december.

Hittills har det genomsnittliga elpriset denna månad varit 221,10 euro/MWh, vilket är 14 % högre än genomsnittet i november (193,43 euro/MWh) och nästan 10,5 % högre än i oktober (200,06 euro/MWh), den dyraste månaden hittills.

De prisökningar som påverkar en stor del av Europa beror bland annat på det ökade gaspriset på de internationella marknaderna, som används i kombikraftverk och som för det mesta bestämmer marknadspriset.

På de övriga europeiska marknaderna kommer det genomsnittliga priset att vara ännu högre än på den spanska marknaden, i Frankrike kommer det att uppgå till 346,28 euro/MWh, i Italien kommer det att kosta 309,68 euro/MWh, i Storbritannien kommer det också att överstiga 300 euro/MWh (263,33 pund/MWh) och i Tyskland kommer siffran att ligga på 295,20 euro/MWh.

Portugal och Spanien har samma grossistmarknad och det genomsnittliga elpriset är detsamma i de två länderna.