Rekommendationen grundar sig på risken för smitta och spridning av denna sjukdom, som orsakas av det nya coronaviruset, varför myndigheterna avråder från "evenemang, fester och middagar som främjar sammankomster av människor, med omedelbar verkan".

I dokumentet, som publicerades på webbplatsen för den regionala hälsovårdsmyndigheten i Algarve (ARS), hävdar Ana Cristina Guerreiro att "oförutsägbarheten i den epidemiologiska utvecklingen av Covid-19 innebär en kontinuerlig riskbedömning och, i enlighet med den fastställda risknivån, en omprövning av de genomförda folkhälsoåtgärderna".

"Den nuvarande nationella och regionala epidemiologiska situationen när det gäller Covid-19-pandemin, kännetecknas av en hög grad av osäkerhet, med tanke på dynamiken i cirkulationen av flera virus under vintermånaderna och uppkomsten av en ny variant av SARS -CoV-2", står det i uttalandet.

Enligt hälsovårdsmyndigheten i Algarve är risken för överföring av SARS-CoV-2-infektion vid sociala evenemang med sammankomster av människor, närhet och fysisk kontakt "reell och kan inte avbrytas, oavsett om alla rekommenderade folkhälsoinsatser följs fullt ut".

"Fall/utbrott i samband med sociala evenemang som främjar sammankomster av människor fortsätter att förekomma, med tanke på cirkulationen av smittade personer, med eller utan symtom".

Hälsomyndigheten i Algarve tillägger att det är viktigt att alla som har för avsikt att anordna evenemang under pandemin, "även om det sker inom ramen för vad som är tillåtet, väger in den risk de utsätter sig själva för, liksom de andra deltagarna, som har ansvaret för att tillämpa riskreducerande åtgärder och följa de normer och rekommendationer som generaldirektoratet för hälsa [DGS] har".