Ett av målen med initiativet är att "föreslå kommunfullmäktige att omedelbart upphäva tillståndet för nya registreringar av lokala inkvarteringsanläggningar för en period av sex månader, utan att det påverkar förnyandet av tillståndet för en lika lång period, tills ändringen av den kommunala förordningen om lokal inkvartering träder i kraft".

Åtgärden förväntas tillämpas "i homogena turistområden, som övervakas, där förhållandet mellan antalet lokala inkvarteringsanläggningar och antalet permanenta bostäder är lika med eller större än 2,5 %, samt i resten av staden, där förhållandet mellan antalet lokala inkvarteringsanläggningar och antalet permanenta bostäder är lika med eller större än 2 %.5 %, utan att det påverkar de gällande begränsningszonerna", enligt förslaget från dem som valts av koalitionen "Mais Lisboa", vilket uppfyller det som rekommenderades i valprogrammet från PS/Livre den 26 september, där socialisten Fernando Medina förlorade ordförandeskapet i kommunstyrelsen till socialdemokraten Carlos Moedas.

En PS-källa klargjorde att förslaget "föreskriver att under den tid som denna diskussion pågår (sex månader) kommer nya licenser inte att godkännas i församlingar där antalet hus i AL överstiger 2,5 % av bostadsbeståndet".

"De nuvarande begränsningarna, såsom förbudet mot tillstånd i stadens sju historiska distrikt, kvarstår under denna process", tillade man.