Antalet nya infektioner som registrerats under de senaste 24 timmarna är det högsta sedan det datumet, då 7 914 fall registrerades.

Den dagliga epidemiologiska bulletinen från DGS visar också på en ökning av antalet personer som vårdas på sjukhus, totalt 909 inskrivningar i dag, fem fler än i tisdags, varav 155 på intensivvårdsavdelningar, plus två under det senaste dygnet.

Av de 11 dödsfallen inträffade tre i Lissabon och Vale do Tejo, ytterligare tre i centrum, två i norr, två i Algarve och en i den autonoma regionen Madeira.

Lissabon och Vale do Tejo är också den region där flest nya fall diagnostiserats under de senaste 24 timmarna (4 221), följt av norra delen (2 541), centrala delen (1 272), Algarve (353), Madeira (282), Alentejo (138) och Azorerna (85).

Enligt uppgifter från hälsomyndigheten fanns det två dödsfall i åldersgruppen 60-69 år, tre i åldersgruppen 70-79 år och sex bland de äldre över 80 år.

Det största antalet dödsfall sedan pandemins början fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år (12 229), följt av åldersgrupperna mellan 70 och 79 år (4 065) och mellan 60 och 69 år (1 727).

Antalet aktiva fall av covid-19 ökade under de senaste 24 timmarna till 78 059, 5 172 fler än i tisdags, och 3 754 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 145 663.

Jämfört med föregående dag har hälsomyndigheterna över 3 687 kontakter under övervakning, totalt 107 232 personer.

Det största antalet nya diagnostiserade fall finns i åldersgruppen 20-29 år (1 899), följt av 40-49 år (1 600), 30-39 år (1 543), 50-59 år (1 085), 10-19 år (1 054), 0-9 år (762), 60-69 år (623), 70-79 år (243) och äldre över 80 år (128).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har regionen Lissabon och Vale do Tejo registrerat 474 735 fall och 7 933 dödsfall.

I den norra regionen har 460 232 infektioner och 5 742 dödsfall inträffat och i den centrala regionen har man nu en kumulativ totalsumma på 179 067 infektioner och 3 330 dödsfall.

Algarve har totalt 54 999 infektioner och 569 dödsfall och Alentejo har 44 876 fall och 1 083 dödsfall på grund av covid-19.

Sedan pandemins början har den autonoma regionen Madeira haft 17 759 infektioner och 116 dödsfall, och Azorerna har 10 877 fall och 50 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

I Portugal har 18 823 personer dött sedan mars 2020, varav 9 881 män och 8 942 kvinnor.