Enligt det nationella statistikinstitutet (INE) ökade priserna på befintliga hus under denna period snabbare än priserna på nya hus, 9,9 % respektive 9,5 %.

Jämfört med föregående kvartal ökade IPHab med 3,6 % (2,2 % under andra kvartalet 2021), och prisökningen var kraftigare för befintliga bostäder (3,9 %) än för nya bostäder (2,5 %).

Mellan juli och september 2021 handlades 56 464 bostäder, vilket är 25,1 % fler än under samma period föregående år.

Enligt INE "var förändringstakten liknande" i juli (26,8 %), augusti (24,5 %) och september (23,9 %).

I värde uppgick de hus som handlades under det aktuella kvartalet till cirka 9,4 miljarder euro, vilket är en ökning med 38,7 % jämfört med året innan.