Barometern för munhälsa 2021, som utförts av QSP-konsulten för OMD, visar att 73,4 % av barn under sex år aldrig går till tandläkaren, vilket är en ökning jämfört med den föregående utgåvan av barometern 2019.

När OMD:s ordförande Miguel Pavão analyserade dessa uppgifter sade han till byrån Lusa, att denna uppgift från barometern är den som väcker "störst oro" hos yrkesverksamma.

"Det betyder att det finns arbete uppströms att göra", försvarade han och förklarade att OMD har krävt att tandkontrollen ska omfatta barn "från tidig ålder".

Enligt Miguel Pavão slutar övervakningen under barndomen med att ha "beteendeförändringar för en bättre munhälsa hos befolkningen".

De uppgifter som sammanställts i barometern visar att barn mellan 10 och 12 år är de som går på tandkontroller mest, medan barn över 16 år är de som går mest sällan, följt av barn upp till 6 år.

När det gäller munhygien uppger 76,2 % av de tillfrågade att de borstar tänderna ofta, minst två gånger om dagen, vilket är en liknande procentandel som i den föregående utgåvan av barometern.

Enligt studien har andelen portugiser som borstar sina tänder tre eller fler gånger om dagen ökat, och detsamma gäller för rengöring av proteser/proteser.

Jämfört med 2019 års barometer är det fler portugiser (sju procentenheter fler) som går till tandläkaren för rutinmässig rengöring, kontroll eller tandreglering.

Barometern visar också att 60,5 % av portugiserna anser att tandvård är "ett medicinskt område som är dyrare än de andra", en situation som ökat jämfört med 2019 (53,8 %).