Ökningen skedde vid en tidpunkt då kalla temperaturer ledde till att man använde uppvärmningsapparater, vilket ledde till att fler människor återvände till kontoret för att arbeta.

Den största ökningen registrerades inom tjänstesektorn (7,1 %), enligt pressmeddelandet från Energimyndigheten (ADENE), följt av hushållssektorn (4,0 %), transportsektorn (3,5 %) och industrin (1,7 %).

"Återgången till jobbet på den ordinarie arbetsplatsen, förklarar den ökade förbrukningen inom tjänstesektorn jämfört med 2020, och de låga temperaturerna under november månad orsakade en ökning av elförbrukningen för uppvärmning inom hushållssektorn", betonar ADENE.