Enligt ett uttalande från ministerrådet uppgår det högsta belopp som tilldelats inom ramen för programkontraktet med Parque Escolar för de kommande tre åren till 297 123 446 euro.

I översynen av moderniseringsprogrammet för Parque Escolar, föreskrivs en maximal utgiftsgräns för varje år: 95,5 miljoner euro år 2022, 99,5 miljoner euro år 2023 och 102 miljoner euro år 2024.

Programkontraktet mellan staten och Parque Escolar, ett företag som skapats för att förvalta programmet för rehabiliterings- och moderniseringsarbeten för gymnasiebyggnader, undertecknades 2009 och revideras nu för fjärde gången.

I kontraktet fastställs också att "de finansiella kostnaderna som följer av detta beslut täcks av belopp som ska tas upp i budgeten för respektive skola".