I ett samtal med Lusa förklarade kaptenen för Lissabons hamn och lokal befälhavare för Lissabons sjöpolis, Diogo Vieira Branco, att ytterligare 12 positiva fall av Covid-19 upptäcktes i dag, åtta besättningsmän och fyra passagerare, utöver de 52 fall som redovisats de senaste dagarna och som ledde till att fartyget förtöjdes i den portugisiska huvudstaden.

Enligt Diogo Vieira Branco, betyder det faktum att det italienskflaggade kryssningsfartyget inte lämnar i dag som planerat, att situationen är utom kontroll: "För det är den inte."

Vieira Branco sade att dessa 12 personer är isolerade och sitter i karantän på fartyget, och avslöjade att det företag som ansvarar för kryssningen har beslutat att avbryta den och ordna flyg för alla passagerare.

Detta kommer att genomföras under måndagen och alla passagerare kommer att avlägsnas från fartyget och föras till Humberto Delgado Airport i Lissabon.

Enligt hamnkaptenen finns det fortfarande inget fastställt datum för fartygets avgång.

Fram till dess att flyget är ordnat, kan dock passagerare som vill lämna fartyget göra det, så länge de uppvisar ett negativt Covid-19-test.

De 52 smittade personer som tidigare fördes från fartyget till hotell i Lissabon, kommer att stanna kvar på dessa hotell till slutet av karantänsperioden.

Kryssningsfartyget "AIDA Nova" anlände till Lissabon den 29 december 2021 med 4 197 personer ombord, varav 1 353 besättningsmän och 2 844 passagerare av olika nationaliteter, främst tyska.

Den dagen upptäcktes 14 Covid-19-positiva fall, ett antal som ökade till 52 följande dag, den 30 december, och dessa personer fördes från fartyget till hotell i Lissabon, alla vaccinerade och symtomfria eller med milda symtom på sjukdomen.

Den 31 december gav hälsomyndigheterna tillstånd till att fartyget skulle lämna, men redaren valde att stanna kvar till den 2 januari, den dag då fartyget sedan skulle segla till Lanzarote i Spanien.