"I undantagsfall tillåts endast kommersiell flygverksamhet för passagerartransport mellan Bolivarianska republiken Venezuela och länderna Turkiet, Mexiko, Panama, Dominikanska republiken, Bolivia, Ryssland, Kuba och Spanien", heter det i ett uttalande från Venezuelas civila flyginstitut (INAC).

Diplomatiska källor har sagt till Lusa att Venezuela upprätthåller restriktionerna gällande flygverksamheten mellan Lissabon och Caracas och att "trots övertygelsen om att det skulle kunna finnas en viss flexibilitet, finns det inget nytt i detta avseende".

Den 12 december klagade Portugals ambassadör i Caracas, Carlos de Sousa Amaro, över att Venezuela inte har svarat på förfrågningar om tillstånd för TAP att genomföra humanitära flygningar mellan Caracas och Lissabon, trots att man har gett tillstånd till andra bolag.

"Vi, TAP och vår ambassad på TAP:s vägnar, beställde två humanitära flygningar i december och två humanitära flygningar i januari. Det första flyget i december månad skulle ha avgått i dag [12 december]. Tyvärr har den inte ägt rum eftersom de venezuelanska myndigheterna ännu inte har gett oss något svar, trots vår envishet och våra förfrågningar om att tillåta dessa flygningar", säger Carlos de Sousa Amaro till Lusa.

År 2020 repatrierade Portugal mer än 1 200 portugiser, i fem flygningar, varav tre utfördes av TAP.