"Antalet .pt-registreringar ökade med 11 % under 2021 jämfört med 2019, en period som anses vara prepandemisk, enligt uppgifter från .PT, den enhet som ansvarar för förvaltningen av den portugisiska toppdomänen .pt", säger enheten och uppger att "även om tillväxten i förhållande till 2020 - ett atypiskt år när det gäller antalet domänregistreringar - var lägre (ca 3,1 %), registrerades under förra året 136 921 nya registreringar, vilket utgör ett nytt årsrekord".

Enligt samma uttalande var "februari och mars de månader som uppvisade den största ökningen jämfört med föregående år (14,7 % respektive 19,4 %), liksom det högsta antalet nya registreringar (12 996 och 13 797), en ökning som drevs av låsningen, vilket fick medborgare och företag att fokusera på det digitala".

Enheten avslöjade också att förra året registrerades "39 315 domäner via Empresa na Hora, 1 857 fler än 2020, nämligen genom initiativet 3em1.pt" enligt vilket "den som skapar ett företag, en förening eller en filial på plats" har rätt till "ett paket med gratis tjänster, under ett år, som inkluderar en .pt-domän, ett verktyg för utveckling av en webbplats och respektive e-postlådor".

"Balansräkningen när det gäller antalet .pt-registreringar under det senaste året följer tillväxttrenden för 2020, om man jämför med uppgifter från perioden före pandemin", enligt Luísa Ribeiro Lopes, ordförande för .PT:s styrelse.