"Vi har en brist på arbetskraft, som enligt de uppskattningar vi har, och i förhållande till slutet av 2021, motsvarar en brist på 80 000 arbetstagare", sade Manuel Reis Campos, i förhållande till de nationella siffrorna, men medgav att fenomenet är känt "särskilt i norr".

Enligt tjänstemannen har den norra delen av landet en "andel" offentliga arbeten som är "mer eller mindre balanserad i förhållande till resten av landet", men "upplever en stark ökning av industriellt byggande".

Chefen för näringslivsorganisationen klassificerar problemet med brist på arbetskraft som "det största hindret för verksamheten" inom den civila byggnadssektorn och tillägger också att pandemin, särskilt förekomsten av "människor som isolerar sig på grund av Covid-19" har förvärrat situationen. Han tillade dock: "Om du säger till mig att sektorn står stilla eller att sektorn har generiska problem med stillestånd, så är det inte sant".

Förutom bristen på arbetskraft finns det också en ökning av materialpriserna. "Det finns material som borde komma från utlandet och det gör de inte, vi har vissa brister", erkände han och nämnde särskilt "problem med aluminium och koppar".

Manuel Reis Campos pekade också på ett annat problem: "glidningen" i priserna på offentliga upphandlingar. "Byggherren, när han lägger anbud på ett arbete, om han är regelbunden, tolererar det naturligtvis och respekterar det kontrakt han ingått", medan "företag som är oregelbundna, företag med svart arbetskraft, när de ser att det inte går så bra, försvinner", säger tjänstemannen.