Enligt Públituris försvarar sammanslutningen tilldelningen av ett "särskilt icke återbetalningsbart stöd" för att hjälpa företagen att täcka fasta kostnader och kompensera för avsaknaden av fakturering under dessa perioder av ofrivillig nedläggning.

Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) försvarar kompensationsåtgärder för catering- och liknande företag och turistboenden som tvingas stänga ofrivilligt på grund av att det saknas anställda, då de är är smittade med Covid-19.

"Med tanke på Omicron-variantens höga överföringsgrad tvingas catering- och liknande företag samt turistboenden att genomföra ofrivilliga stängningar på grund av att det saknas anställda då de är smittade med Covid-19 eller befinner sig i profylaktisk isolering", säger föreningen.

I uttalandet säger AHRESP att företagen, trots nedläggningarna, behåller "skyldigheten att säkerställa full betalning av alla fasta kostnader, nämligen lönerna för arbetstagare som inte är smittade eller befinner sig i isolering" , och försvarar därför att företagen, för att kompensera för denna situation, bör ha rätt till "särskilt icke återbetalningsbart stöd".

"Med tanke på dessa allvarliga begränsningar hävdar AHRESP att man bör bevilja ett särskilt icke återbetalningsbart stöd som är enkelt och omedelbart fördelningsbart, för att kompensera alla kostnader som företagen fortfarande måste bära under perioder med total avsaknad av fakturering till följd av den påtvingade nedläggningen av anläggningar", avslutar föreningen.