Enligt meddelande nr 1451/2022, undertecknat av biträdande statssekreterare António Lacerda Sales, grundar sig beslutet på att influensavaccinet "bör ges årligen" och att "influensavirus kan uppvisa variationer som kräver årliga ändringar i vaccinets sammansättning".

När det gäller influensa betonas i meddelandet att "personer som är 65 år eller äldre är mest sårbara för komplikationer". Till detta kommer andra prioriterade målgrupper som definieras i årliga föreskrifter från generaldirektoratet för hälsa.

Regeringen påminner också om att "influensa är en smittsam sjukdom som kan leda till komplikationer och som kan förebyggas eller lindras genom vaccinering", och ger hälsovårdsministeriets delade tjänster i uppdrag att "anskaffa respektive vaccin".

Det kostnadsfria vaccinet är giltigt från och med dagen för undertecknandet av beställningen, den 27 januari.