Enligt den dagliga epidemiologiska bulletinen är 2 435 personer inlagda på sjukhus i dag, 16 fler än i tisdags, medan det på intensivvårdsavdelningarna finns åtta färre patienter, av totalt 163, och alla inläggningar på sjukhus beror inte på covid-19.

Antalet aktiva fall ökade återigen i dag, med 606 707 nu, 6 710 fler än i tisdags, och under de senaste 24 timmarna rapporterades 27 261 personer ha tillfrisknat, vilket ger en total siffra på 2 370 709.

Av de 52 dödsfall som registrerats under de senaste 24 timmarna inträffade 17 i Lissabon och Vale do Tejo, 15 i norr, 15 i den centrala delaen, två på Azorerna, en i Alentejo, en i Algarve och en på Madeira.

När det gäller åldersgrupper var de flesta dödsfallen med covid-19 över 80 år (38), med sju dödsfall mellan 70 och 79 år, fyra mellan 60 och 69 år, två mellan 50 och 59 år och en mellan 40 och 49 år.

Den norra delen av landet fortsätter att vara den region i landet med flest nya dagliga fall, med 11 888 fler infektioner, följt av Lissabon och Vale do Tejo, med 9 918 fler, den centrala delen (6 821), Algarve (1 951), Alentejo (1 713) , Azorerna (1 142) och Madeira (590).

Under de senaste 24 timmarna har antalet övervakade kontakter minskat med 9 152 personer och uppgår nu till 646 368.

Sedan pandemins början i mars 2020 har det i Lissabon och Tagusdalen registrerats 1 069 700 fall och 8 527 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 1 156 683 infektioner och 6 190 dödsfall och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 438 304 infektioner och 3 594 dödsfall.

Algarve har sammanlagt 117 411 infektioner och 657 dödsfall och Alentejo har 102 182 fall och 1 141 dödsfall av covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har haft 69 153 infektioner och 173 dödsfall sedan pandemins början och Azorerna 44 337 fall och 72 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Enligt DGS registrerades 1 400 325 fall av infektion hos män och 1 594 748 hos kvinnor, med 2 697 fall av okänt kön, vilka är under utredning eftersom denna information inte lämnas automatiskt.

Sedan mars 2020 har 10 706 män och 9 648 kvinnor dött i Covid-19.