Marcelo Rebelo de Sousa bjöd in John Kerry till ett möte mellan de två i Brest, Frankrike, vid sidan av det internationella toppmötet "One Ocean".

"Det återstår att se om det är möjligt att fastställa datum, att kunna bestämma exakt när detta kan ske, eftersom det kommer att göra det möjligt för oss att ta itu med en mycket viktig fråga, särskilt viktig för oss: klimatförändringar, haven och nya energier, som är dagens ordning", förklarade statschefen.

"Han accepterade. Nu handlar det bara om att fastställa det exakta datumet", tillade Marcelo Rebelo de Sousa.

Republikens president sade att den tidigare amerikanska utrikesministern, som för närvarande är president Joe Bidens särskilda sändebud för klimatfrågor, "kommer att åka till Lissabon för FN:s havskonferens" i juni, som Portugal anordnar tillsammans med Kenya.

Sedan Marcelo Rebelo de Sousa tillträdde som statschef i mars 2016 har han ökat frekvensen av mötena i statsrådet, hans politiska rådgivande organ, och har varit innovativ genom att bjuda in utländska och portugisiska personligheter till detta organs möten.

Den första gästen var den tidigare ordföranden för Europeiska centralbanken (ECB), Mario Draghi, i april 2016.

Statsrådet, som leds av republikens president, har som inneboende medlemmar innehavarna av posterna som ordförande för republikens församling, premiärminister, ordförande för författningsdomstolen, ombudsman, ordförande för regionala regeringar och tidigare republikanska presidenter.

Enligt konstitutionen består rådet också av fem medborgare som utnämns av statschefen för en period som motsvarar deras mandatperiod och fem som väljs av republikens församling i enlighet med principen om proportionell representation för en period som motsvarar mandatperioden.