Portugiserna har fram till slutet av februari på sig att växla in de sista escudosedlarna mot euro på Portugals centralbank. I många fall har dock denna möjlighet redan löpt ut och andra har ännu inte "tagits i anspråk". Detta har lett till att den enhet som leds av Mário Centeno har betonat att 187,52 miljoner euro ska växlas in, enligt Jornal de Notícias.

De sista escudosedlarna, som avser serien Discoveries, kan bytas in fram till den 28 februari, och från och med den 1 mars kommer sedlarna inte att ha något annat värde än i samlingar.

Enligt Jornal de Notícias väljer dock majoriteten av portugiserna att inte växla in dem, så det finns fortfarande 187,52 miljoner sedlar kvar att växla in, i alla serier av den gamla valutan, enligt uppgifter från BdP.

Sedan slutet av escudon har sedlar till ett värde av 158,6 miljoner euro redan bytts in. När det gäller sedlar som hänför sig till Discoveries-serien har 63,98 miljoner euro i escudosedlar redan återlämnats, men 94,66 miljoner euro återstår att leverera. Dessa 94,66 miljoner euro, utöver de 92,86 miljoner euro i sedlar som redan har gått ut, skulle alltså kunna ge besparingar på 187,52 miljoner euro i statskassan.