Uppgifterna framgår av den senaste studien från Confused.com (Q1,2022), där man beräknade en "navigationsfelpoäng" på 100 för 216 globala städer.

Poängen tar hänsyn till faktorer som kan bidra till förarens noggrannhet, säkerhet och restid, t.ex. tillgång till kartappar och rese- och trafikuppdateringar i realtid. För att fastställa poängen analyserade de det totala antalet GPS-satellitfel, nedladdningshastigheter och internetfördröjning i varje stad.

Lissabon placerar sig på 10:e plats

Med ett resultat på 63,20/100 är Lissabon, Portugal den tionde staden där det är mest sannolikt att förare drabbas av navigationsfel. Den portugisiska huvudstaden upplevde endast 5 GPS-satellitfel, vilket är det femte lägsta antalet i Europa. Lissabon hade dock det femte högsta antalet tester med hög internetfördröjning (0,23 %) - bara 0,21 % efter Luxemburg på första plats (0,44 %).

Europeiska städer

Med en poäng på 91,97/100 kan Confused.com avslöja att förare har störst sannolikhet att uppleva GPS-signalförlust och långsamt mobilt internet i Sofia, Bulgarien. Med 37 fall av GPS-signalfel under Q1 2021 hade huvudstaden också den högsta procentandelen (0,85 %) av långsam nedladdningshastighet i hela Europa. Detta kan hindra förare från att få tillgång till digitala kartor och trafikinformation när de är på väg. Endast 0,03 % efter Luxemburg (0,44 %) på första plats, hade Sofia den näst högsta andelen (0,41 %) tester med en internetlatenstid på över 200 ms (millisekunder). Detta kan leda till långsamma svar och därmed till en fördröjning av kartnavigering.

Barcelona, Spanien, har det näst högsta resultatet för navigationsfel med 90,83/100. Staden upplevde 82 % fler GPS-satellitfel (67) än Sofia mellan januari och april 2021. Det är dock mindre sannolikt att förare i Barcelona har problem med internethastigheten än förare i Bulgariens huvudstad. I genomsnitt resulterade 0,43 % av testerna i Barcelona i långsam nedladdningshastighet - 0,42 % mindre än Sofia (0,85 %) och 0,15 % mer än landets huvudstad Madrid (0,28 %).

Confused.com fann att Stockholm, Sverige är den tredje europeiska stad där det är mest sannolikt att förare drabbas av signalförlust, med ett navigationsfelresultat på 88,53/100. Stockholm upplevde det näst högsta antalet GPS-signalfel i Europa (103), bara 59 % färre än Helsingfors, Finland på första plats (254). Den skandinaviska huvudstaden hade också den fjärde högsta andelen tester med långsam nedladdningshastighet (0,34 %) - bara 0,09 % färre än Barcelona på tredje plats.

Alex Kindred, bilförsäkringsexpert på Confused.com, kommenterar: "Att köra till en ny plats kan vara en stressig upplevelse även om man har tillgång till kartor eller andra navigationsappar. Oavsett om du kör utomlands eller tar en ny väg i stan är det viktigt att se till att du är helt förberedd före resan. Gör din research för att få en grundläggande förståelse för din rutt så att du inte förlitar dig på att din kartapp ska ta dig dit".