João Matos Fernandes meddelade att det första av fem möten kommer att äga rum på onsdag, under ledning av den portugisiska miljöbyrån (APA), för att bedöma de tekniska åtgärder som ska vidtas mot torkan.

Det första mötet kommer att äga rum i Algarve, följt av de övriga hydrografiska delregionerna.

I slutet av mötet, där de portugisiska kommunerna kommer att delta, kommer "konkreta åtgärder för att minska och spara vatten troligen att antas", enligt miljö- och klimatministern.

Enligt Matos Fernandes är ett annat mål med dessa möten att anpassa sig till "en stor vattenbesparingskampanj".

"Inom den närmaste framtiden kan man troligen vidta nya åtgärder för att begränsa vattenanvändningen, vilket främst gäller jordbruksverksamhet och annan urban verksamhet", tillade han.

Och han tillade att "bevattning av grönområden, tvätt av gator och tvätt av viss utrustning kan villkoras".

"Låt oss se vad som händer i varje region, eftersom varje region är olika och varje torrsituation också är olika", sade ministern.