Szabolcs Varga, forskare vid institutet i Porto, förklarade för Lusa att systemet ska "bidra till att lindra bristen på vatten" och vara ett alternativ till det nuvarande avsaltningssystemet.

Utrustningen "använder solvärmeenergi och ångkompressionsteknik för att omvandla saltvatten till dricksvatten" och använder två system samtidigt: en solvärmekollektor och ett avsaltningsundersystem.

"Avsaltning av saltvatten är en lösning för att hantera bristen på dricksvatten, men det är fortfarande en högkostnads- och intensiv energiprocess. Den teknik som vi håller på att utveckla introducerar förnybar energi och kringgår därmed dessa hinder", påpekade han.

Enligt forskaren var prototypen utformad för att kunna användas på lokal och samhällelig nivå, och dess underhåll och användning var "enkel och lätt".

"Vi tyckte att det var vettigt att utveckla ett mer robust och relativt enkelt system för att kunna användas på platser där det inte finns högkvalificerad personal som kan sköta utrustningen", sade han och tillade att systemet "bidrar till att minska koldioxidavtrycket" genom att använda sig av förnybara energikällor.

Szabolcs Varga sade att nästa steg är att genomföra experimentella tester av prototypen och att det framtida målet är att "optimera, ändra och förbättra" systemet i ett utvecklingsperspektiv.

Utrustningen, som utvecklats inom ramen för SMALL SOLDES-projektet, samfinansieras av Europeiska unionen genom programmet Compete 2020 och av stiftelsen för vetenskap och teknik (FCT).