Efter Malta (0 %) var Portugal ett av de länder som hade den lägsta energiinflationen (12 %), liksom Kroatien.

Denna toppnotering på 27 % i EU är den högsta någonsin sedan det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) offentliggjordes för första gången 1997. I oktober 2021 hade den överträffat den högsta punkt som hittills registrerats: 17 % i juli 2008.

Om man tittar på prisutvecklingen för olika typer av energi (el, gas och bränslen) visar Eurostat att gasen nådde sin högsta nivå i januari 2002, med nästan 41 %, en ökning med 13,5 procentenheter jämfört med föregående månad, vilket är betydligt högre än andra energikällor.

Bränslen (inklusive bensin, diesel, bränsle och andra bränslen) ökade med 26 % (-2,8 procentenheter) och el med 24 % (+3,1 procentenheter).

Bland medlemsstaterna uppvisade Belgien (67 %) och Nederländerna (58 %) de högsta energiinflationsnivåerna i januari 2022, följt av Litauen (43 %), Estland (41 %) och Grekland (40 % ). I motsatt ände av tabellen var energiinflationen 0 % i Malta, följt av Kroatien och Portugal, båda med 12 %.