Azul meddelade att man från och med den 15 maj kommer att trafikera två flygningar per dag mellan Lissabon och São Paulo, en ökning av utbudet som motsvarar den verksamhet som flygbolaget hade före pandemin och som kommer att pågå fram till den 1 september, meddelade det brasilianska flygbolaget i ett uttalande.

"Det är med stor tillfredsställelse som vi informerar om en ny ökning av frekvenser till/från Lissabon. Som tidigare rapporterats har Azul sedan den 2 mars 2022 ökat frekvenserna till 10 flygningar per vecka. Under perioden 15 maj till 1 september 2022 kommer vi att trafikera två dagliga flygningar".

Flygen avgår från São Paulo kl. 9.00 och 13.00 och anländer till Lissabon kl. 16.10 respektive 20.10.

"Denna ökning är mycket betydelsefull eftersom vi kommer att återgå till samma antal flygningar till/från Lissabon som Azul hade innan pandemin började", framhåller flygbolaget och understryker att dess engagemang och förtroende för rutten till Portugal, liksom för den nationella marknaden, "fortsätter att vara orubbligt".