Bland de biverkningar som anses allvarliga finns 127 fall av dödsfall bland personer med en medianålder på 77 år, enligt Pharmacovigilance Report.

"Dessa händelser kan inte anses vara relaterade till ett vaccin mot Covid-19 bara för att de spontant rapporterades till det nationella systemet för farmakovigilans", betonar Infarmed, enligt vilket 23 468 697 vacciner administrerades fram till den 28 februari.

Infarmed förklarar att vaccination "inte kommer att minska dödsfall som orsakas av andra orsaker, till exempel hälsoproblem som inte har något samband med administreringen av ett vaccin, så under vaccinationskampanjer förväntas dödsfall av andra orsaker fortsätta att inträffa, ibland i nära tidsmässigt samband med vaccination, och utan att nödvändigtvis ha något samband med vaccination".

De flesta biverkningar (11 802) är relaterade till vaccinet från Pfizer/BioNtech (Comirnaty), följt av AstraZeneca (Vaxzevria), med 6 234, Moderna (Spikevax), med 2 870, och Janssen, med 2 870.

Infarmed betonar dock att dessa uppgifter "inte gör det möjligt att jämföra säkerhetsprofiler mellan vacciner", eftersom de användes i olika undergrupper av befolkningen (ålder, kön, hälsoprofil, bland annat) och "i olika perioder och epidemiologiska sammanhang".

Av de fall av biverkningar som klassificerats som allvarliga "gäller cirka 85 % situationer av tillfällig oförmåga (inklusive frånvaro från arbetet)".

Av de allvarliga biverkningarna anges i rapporten att 4 364 (19 %) klassificerades som kliniskt viktiga, 1 799 (7,8 %) orsakade viss funktionsnedsättning, 780 (3,4 %) krävde sjukhusvård, 215 (1 %) var livshotande och 127 (0,5 %) ledde till döden.

Sett till åldersgrupp hade personer mellan 25 och 49 år flest fall av allvarliga biverkningar (3 380 fall), som också hade det högsta antalet administrerade vacciner (7 658 905).

De 10 mest rapporterade reaktionerna var feber (5 166), huvudvärk (5 092), muskelvärk (4 718), smärta vid injektionsstället (4 160), frossa (2 629), trötthet (2 585), illamående ( 1 869) och ledvärk (1 614).

Det fanns också fall av generaliserad smärta (1 543), allmän ohälsa (1 399), yrsel (1 335), smärta i kroppens extremiteter (1 227), förstorade lymfkörtlar (1 074), kräkningar (994) och organisk svaghet (965).

"I de flesta fall försvinner de obehag som orsakas av dessa reaktioner på några timmar eller dagar, utan behov av medicinsk intervention", står det i rapporten.