"Jag tror att vi har möjlighet att genomföra det som planerats, om det inte inträffar något oförutsett", sade Marta Temido till journalister.

Trots att tjänstemannen inte kan förutse vad som kommer att hända betonade hon att landet fortsätter att ha en minskning av antalet inskrivningar på avdelningar och intensivvård, trots att antalet fall ökat de senaste dagarna.

"Ökningen av antalet fall är kontrollerad med tanke på hur det påverkar hälso- och sjukvården", betonade hon.

Marta Temido betonade att Portugal för närvarande har 41 dödsfall per miljon invånare, enligt rapporten om de röda linjerna som offentliggjordes i fredags.

Hon tillade dock att denna siffra måste minska ytterligare för att lättnader i restriktionerna ska kunna förverkligas.

Den 24 februari sade hälsovårdsdirektören Graça Freitas att man överväger att upphöra med användningen av munskydd i lokaler inomhus, men att detta kommer att ske först när dödligheten i Covid-19 i Portugal minskar och epidemins aktivitet är lägre.

"Vi har en viktig milstolpe att passera, nämligen att minska dödligheten till de nivåer som ECDC [European Center for Disease Prevention Control] förespråkar", 20 dödsfall per miljon invånare, sade Graça Freras till journalister.