Månadsdata från Instituto do Cinema and Audiovisual (ICA) visar att biograferna i februari hade 512 965 besökare och 2,8 miljoner euro i biljettintäkter.

Om man jämför med februari 2021, den månad då biograferna stängdes som en del av åtgärderna för att begränsa Covid-19, kan man konstatera en ökning med 100 % när det gäller variation från år till år (variabel mellan den aktuella månaden och samma månad föregående år).

Om man ser till uppgifterna från februari 2020 är dock konsumtionsvanorna för biografer i den kommersiella kretsen i Portugal fortfarande lägre än de som rådde före pandemin.

Enligt ICA fanns det i februari 2020 1,1 miljoner åskådare och 6,3 miljoner euro i bruttokassor, vilket är mer än dubbelt så mycket som i februari förra året.

Minskning av antalet biografer

Det finns också en minskning av antalet biografer med regelbunden biografvisning.

Enligt ICA ägde biovisningen 2021 rum på 543 biografer, dvs. på 49 fler biografer än i februari 2022.

Om man kontrollerar distrikt för distrikt har Beja förlorat hälften av sina biografer.

Aveiro hade 11 biografer i drift (sex färre än 2021) och Portalegre gick från fem till två biografer.

På Azorerna gick antalet biografer från nio till fem.

I distriktet Porto anger ICA att den reguljära biografkretsen förlorade sju biografer, för totalt 94 biografer.

I februari var den mest sedda filmen i Portugal "Uncharted" av Ruben Fleischer, med 156 720 åskådare.

ICA anser att den mest sedda portugisiska filmen i år är "Mannen som dödade D. Quijote" av Terry Gilliam, med 5 518 åskådare, trots att det är en portugisisk samproduktion av en minoritet som delvis spelats in i Portugal.