Enligt en rapport från ECO beviljades förra året 25 100 byggnader tillstånd, vilket är det högsta antalet under de senaste tio åren, enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE). Antalet färdigställda byggnader har dock sjunkit med mer än 30 % under det senaste decenniet. De norra och centrala regionerna leder i båda kategorierna och koncentrerar ungefär hälften av de licensierade och färdigställda byggnaderna.

År 2021 hade 25,1 000 byggnader beviljats tillstånd och 15,2 000 byggnader färdigställts, vilket motsvarar en ökning med 8,9 % respektive 4,1 % jämfört med 2020. Jämfört med hela 2019, då pandemin uppträdde, är ökningarna 4,2 % i licensierade byggnader och 8 % i färdigställda byggnader. 2021 har den högsta siffran under de senaste tio åren" när det gäller licensierade byggnader - 17 % mer än 2012.

Vid en analys av de olika regionerna i landet finns 38,6 % av de totala licensierade byggnaderna 2021 i norr, vilket motsvarar 44 % av de licensierade bostäderna i nybyggnationer för familjebostäder och 42,4 % av den totala licensierade ytan i Portugal. Tillsammans med centrum står de två regionerna för 65,1 % av de licensierade byggnaderna, 64 % av de licensierade bostäderna i nybyggnation för familjebostäder och 65,5 % av den totala licensierade arealen i landet.

De byggnader som omfattas av tillstånd i Lissabons storstadsområde utgjorde i sin tur 17,5 % av det totala antalet byggnader som omfattas av tillstånd i landet, vilket motsvarar 21,3 % av det totala antalet godkända bostäder i nybyggnation av familjebostäder och 17,6 % av den totala godkända arealen.