Som en del av programmet "Saúde em Segurança", som äger rum den här veckan, uppger PSP att cirka 80 % av sjukhusen och vårdcentralerna som tillhör den nationella hälso- och sjukvårdstjänsten (SNS) ligger inom PSP:s ansvarsområde.

"Under 2021 registrerades 961 våldssituationer på dessa vårdenheter, vilket motsvarar en ökning med 16 % jämfört med 2020, då 825 situationer registrerades", säger den offentliga säkerhetspolisen i ett uttalande.

Enligt PSP utgör psykiskt våld den främsta typologin av våld, följt av fysiskt våld och moraliska trakasserier.

Denna säkerhetsstyrka anger också att cirka 65 % av det registrerade våldet utövas av patienter, 21 % av anhöriga eller vårdgivare till patienter, 13 % av hälso- och sjukvårdspersonal och 1 % av besökare eller andra personer.

Eftersom cirka 86 % av våldet utövas av patienter och familjemedlemmar eller följeslagare avser PSP att "genom att öka polisnärvaron bidra till att minska och förebygga händelser av denna typ".

Enligt PSP omfattar den första fasen av programmet "Saúde em Segurança" utbildning av officiella kontaktpunkter för PSP, vars mål är att förebygga och övervaka förekomsten av våldsepisoder inom SNS, främja en säkerhetskultur inom SNS, uppmuntra skapandet av partnerskap på regional och lokal nivå, främja utbildning av poliser och sjukvårdspersonal och stärka polisens synlighet på sjukhuscentra.