Företagets verkställande direktör, João Bento, bekräftade prishöjningen för CTT vid en tidpunkt då företaget står inför stigande kostnader till följd av stigande bränslepriser och inflation.

"Den årliga prishöjningen genomfördes förra veckan, den 7 mars, och beställningarna visar på en högre efterfrågan jämfört med första kvartalet förra året, på grund av den spärr som gällde".

Sedan förra veckan har portot varit dyrare. Till exempel kostar det nu 57 cent att skicka ett brev med vanlig post som väger upp till 20 gram i standardformat, jämfört med det tidigare priset på 54 cent. För rekommenderat brev som väger mer än 500 gram har priset ökat från 5,9 till 6,5 euro, en ökning med mer än 10 procent.