"Av de 148 händelserna som ägde rum har vi inga uppgifter om att det finns några skador eller offer", säger José Costa, operativ chef vid den nationella myndigheten för nödsituationer och civilskydd (ANEPC).

"Det distrikt som var mest drabbat var Faro, med 77 händelser, därefter Lissabon, med 29, och även Beja och Setúbal, med cirka 10 vardera", avslöjade José Costa.

ANEPC:s operativa chef uppgav att de händelser som registrerades fram till kl. 20.00 mobiliserade 422 operativa personer och 155 marktillgångar, och hänvisade till att de registrerade situationerna är "sporadiska".