I ett uttalande förklarar Lissabons stadsfullmäktige att åtgärden är resultatet av en order som undertecknats av Ângelo Pereira, ansvarig för struktur och grönplan, som framhåller de "miljötjänster" som träden erbjuder staden.

"Enligt villkoren i den kommunala förordningen om Arvoredo de Lisboa måste alla möjligheter tas tillvara för att öka trädbeståndet", säger stadsrådet.

Kommunen försvarar i dokumentet att denna åtgärd är "särskilt viktig i samband med anpassningen till klimatförändringarna, som vi står inför och som förutsägbart kommer att medföra betydande ökningar av antalet och varaktigheten av värmeböljor i städerna och förändringar i nederbördsregimen".

I beslutet, som undertecknats av Ângelo Pereira, ansvarig kommunalråd för struktur- och grönplanen, föreskrivs att "när en träd- och/eller buskarten avverkas ska varje avverkat exemplar ersättas med minst två nya exemplar och minst ett av dessa exemplar ska planteras i närheten av den plats där trädet avverkades".