Enligt snabbstatistik om turism, som offentliggjorts av det nationella statistikinstitutet (INE), "registrerade turistlogisektorn 1,2 miljoner gäster och 2,9 miljoner övernattningar i februari 2022, vilket motsvarar en ökning med 507,0 % respektive 527,1 %".

Den tillväxt som registrerades under februari månad överträffade alltså den som redan hade observerats i januari, en månad då det skedde en ökning av antalet gäster med 182,3 % och av antalet övernattningar med 185 %.

Värdena var dock fortfarande lägre än de som observerades i februari 2020, då det fortfarande inte fanns några restriktiva åtgärder i Portugal på grund av pandemin, med minskningar på 21,2 % i antalet gäster och 23,1 % i antalet övernattningar.

Enligt INE var 36 % av logianläggningarna i februari stängda eller hade ingen rörelse av gäster (jämfört med 41,6 % i januari).